O projekcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz powiatowe urzędy pracy województwa śląskiego w Będzinie, w Bielsku – Białej, w Bytomiu, w Chorzowie, w Cieszynie, w Częstochowie, w Dąbrowie Górniczej, w Gliwicach, w Jastrzębiu – Zdroju, w Jaworznie, w Katowicach, w Kłobucku, w Lublińcu, w Mikołowie, w Myszkowie, w Piekarach Śląskich, w Pszczynie, w Raciborzu, w Rudzie Śląskiej, w Rybniku, w Siemianowicach Śląskich, w Sosnowcu, w Świętochłowicach, w Tarnowskich Górach, w Tychach, w Wodzisławiu Śląskim, w Zabrzu, w Zawierciu, w Żorach, w Żywcu realizują projekt partnerski w ramach Działania 6.2 PO KL, którego celem jest pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego (w tym min. 698 kobiet) poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach działań projektowych planuje się przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń (40 godz.) i doradztwa (4 godz.) z zakresu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej.

Ścieżka uczestnictwa Kandydata/Kandydatki w projekcie będzie się przedstawiać w następujący sposób:

  • Etap I - nabór Formularzy rekrutacyjnych w okresie od 9 do 26 września 2013 r., ich ocena formalna wraz z jednokrotnym uzupełnieniem braków formalnych, ocena merytoryczna, procedura odwoławcza od oceny merytorycznej;
  • Etap II - rozmowa z doradcą zawodowym oraz przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych;
  • Etap III - podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez zakwalifikowane osoby oraz przygotowanie przez doradców zawodowych Indywidualnych Planów Działania przy udziale Uczestników Projektu (zakres IPD obejmuje: a. „Analiza potrzeb klienta”, b. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny”, c. „Warsztat samopoznania”, d. „Indywidualna ocena zawodowa”);
  • Etap IV - udzielenie wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu wsparcia szkoleniowo-doradczego (wsparcie szkoleniowe podzielone będzie na część podstawową i specjalistyczną);
  • Etap V - nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości składanych przez Uczestników Projektu (co najmniej 1 277 wniosków), ocena formalna wraz z ewentualnym jednokrotnym uzupełnieniem braków formalnych, ocena merytoryczno-techniczna oraz procedura odwoławcza w formie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • Etap VI - podpisanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  (co najmniej 1 277 umów na kwotę nieprzekraczającą 21 910,32 zł na każdą umowę) oraz przekazanie środków finansowych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu w dwóch turach - I tura maksymalnie 230 Uczestników, II tura - po procedurze odwoławczej 1047 kolejnych Uczestników;
  • Etap VII - przeprowadzanie wizyt monitoringowych i kontrolnych u wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy zawarli umowę na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.


Wypłata bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 21 910,32 zł dla uczestników projektu planowana jest na miesiące maj-czerwiec 2014 r.

wykonanie: BRANDPOINT.PL