Rekrutacja

W dniu 26 września 2013 r. w 30 powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego (wskazanych poniżej) zakończyła się rekrutacja do projektu Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Powiatowych Urzędach Pracy w: Cieszynie, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, Myszkowie, Piekarach Śląskich, Pszczynie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu, Zabrzu oraz Żywcu w terminie 11 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.  prowadzony był nabór uzupełniający.

Nabór uzupełniający zakończono - stan na dzień 10.01.2014 r.  - tym samym rekrutacja Uczestników do projektu  "Kierunek przedsiębiorczość " została ostatecznie zakończona.

ZESTAWIENIE LICZBY POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW ORAZ LICZBY DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W RAMACH OBSZARU DZIAŁANIA DANEGO PARTNERA
(POWIATOWEGO URZĘDU PRACY)

Lp.

Partner projektu (Powiatowy Urząd Pracy)

Liczba potencjalnych Wnioskodawców

Liczba faktycznie złożonych wniosków

Pierwotnie planowana liczba dotacji

Liczba dodatkowych
dotacji

w przypadku uzyskania pozytywnych ocen

1.

PUP Będzin

63

55

55

0

2.

PUP Bielsko - Biała

74

 68 

65

3

3.

PUP Bytom

38

 35

31

4

4.

PUP Chorzów

35

 30

30

0

5.

PUP Cieszyn

65

56

53

3

6.

PUP Częstochowa

173

152

143

9

7.

PUP Dąbrowa Górnicza

59

 55 

54

1

8.

PUP Gliwice

82

 69

68

1

9.

PUP Jastrzębie-Zdrój

24

21

21

0

10.

PUP Jaworzno

29

25

26

-1

11.

PUP Katowice

67

59

55

4

12.

PUP Kłobuck

29

 26

26

0

13.

PUP Lubliniec

30

 29 

27

2

14.

PUP Mikołów

23

 20 

19

1

15.

PUP Myszków

39

35

35

0

16.

PUP Piekary Śląskie

24

20

20

0

17.

PUP Pszczyna

25

24

23

1

18.

PUP Racibórz

25

 24 

24

0

19.

PUP Ruda Śląska

39

32

32

0

20.

PUP Rybnik

65

 58

57

1

21.

PUP Siemianowice Śląskie

42

41

38

3

22.

PUP Sosnowiec

101

 87

89

-2

23.

PUP Świętochłowice

23

11

14

-3

24.

PUP Tarnowskie Góry

43

 38

38

0

25.

PUP Tychy

41

 39 

39

0

26.

PUP Wodzisław Śląski

48

46

41

5

27.

PUP Zabrze

71

66

63

3

28.

PUP Zawiercie

84

73

75

-2

29.

PUP Żory

21

 19

19

0

30.

PUP Żywiec

68

64

59

5

 

Ogółem

 

1 550

 

1377

 

1 339

 

38

Informacje  w tej sprawie – Powiatowe Urzędy Pracy:

Będzin - 32 267 30 03; 729 59 41-48 w. 102, 110
Bielsko - Biała - 33 496-51-84
Bytom  - 32 281 70 19 w. 263
Chorzów  - 32 349 71 18
Cieszyn  - 33 851 49 91 w.105, 124
Częstochowa - 34 314 79 32
Dąbrowa Górnicza   - 32 262 37 39 w. 221
Gliwice  - 32 231 18 41
Jastrzębie - Zdrój - 32 475 30 12 w. 34
Jaworzno  - 32 618 19 14
Katowice  - 32 259 95 03 w. 415
Kłobuck  - 34 317 44 15
Lubliniec  - 34 350 60 70
Mikołów  - 32 325 03 81 lub 82
Myszków  - 34 313 50 20 w. 133
Piekary Śląskie  - 32 381 58 91 w. 112
Pszczyna  - 32 210 46 32; 210 47 20 w. 37
Racibórz  - 32 415 45 50 w. 217 lub 221
Ruda Śląska  - 32 771 59 15
Rybnik  - 32 423 05 67, 422 60 95 w. 221, 231
Siemianowice Śląskie  - 32 765 35 94
Sosnowiec  - 32 297 87 77, 297 87 82
Świętochłowice  - 32 346 27 22
Tarnowskie Góry - 32 285 50 38 w. 134
Tychy  - 32-781-58-63
Wodzisław Śląski - 32 459 29 51
Zabrze  - 32 277 90 25; 277 90 38
Zawiercie  - 32 672 43 96
Żory  - 32 434 27 90 w. 266
Żywiec  - 33 475 75 60

Informacje dostępne również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach: 32 7573404

Szczegółowe dane kontaktowe do Lidera projektu oraz Partnerów dostępne są w zakładce "Kontakt"

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji po zmianach wprowadzonych Aneksem nr 1

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji

Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji - dotyczy dostosowania Karty oceny formularza rekrutacyjnego

Aneks nr 3 do Regulaminu rekrutacji - dotyczy naboru uzupełniającego

Aneks nr 4 do Regulaminu rekrutacji - dotyczy list rankingowych

Regulamin komisji rekrutacyjnych

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Karta rozmowy doradczej

Deklaracja uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

mgs
Poniżej informacje z zakończonej rekrutacji Uczestników do projektu.

KOMISJA REKRUTACYJNA

Listy rankingowe - nabór uzupełniający:

PUP Będzin

Listy rankingowe

PUP Cieszyn

Listy rankingowe - wspólna

Listy rankingowe - po odwołaniach

Listy rankingowe - wstępna lista

PUP Częstochowa

Listy rankingowe

Listy rankingowe - wstępna lista

PUP Jastrzębie Zdrój

Listy rankingowe

Listy rankingowe - wstępna lista

PUP Jaworzno

ostateczne listy

Listy rankingowe - kobiety

Listy rankingowe - mężczyźni

wstępne listy

Listy rankingowe  - mężczyźni

Listy rankingowe  - kobiety

PUP Katowice

Listy rankingowe

PUP Myszków

Lista rankingowa

Listy rankingowa - wstępna lista

PUP Piekary

Listy rankingowe  - osoby do 30 roku życia

Listy rankingowe - wszyscy

wstępne listy rankingowe:

Listy rankingowe - mężczyźni powyżej 30. roku życia

Listy rankingowe - kobiety i mężczyźni

PUP Pszczyna

Listy rankingowe - ostateczna lista

Listy rankingowe  -  lista po I etapie

Listy rankingowe

Listy rankingowe - wstępna lista

PUP Ruda Śląska

ostateczne listy rankingowe:

Listy rankingowe  - kobiety do 30. roku życia

Listy rankingowe - mężczyźni do 30. roku życia

Listy rankingowe - kobiety powyżej 30. roku życia

Listy rankingowe - mężczyźni powyżej 30. roku życia

wstępne listy rankingowe:

Listy rankingowe  - kobiety do 30. roku życia

Listy rankingowe  - mężczyźni do 30. roku życia

Listy rankingowe  - kobiety powyżej 30. roku życia

Listy rankingowe  -  mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Siemianowice

Listy rankingowe  - ostateczna lista

Listy rankingowe - wstępna lista

PUP Świętochłowice

Listy rankingowe  ostateczna lista

Listy rankingowe

Listy rankingowe - wstępna lista

PUP Wodzisław 

Listy rankingowe

Listy rankingowe - wstępna lista

PUP Zabrze

Listy rankingowe

Listy rankingowe

PUP Zawiercie

Listy rankingowe - kobiety do 30. roku życia

Listy rankingowe - kobiety powyżej 30. roku życia

Listy rankingowe - mężczyźni do 30. roku życia

Listy rankingowe - mężczyźni powyżej 30 roku życia

PUP Żywiec

Listy rankingowe - ostateczna lista

Listy rankingowe

Listy rankingowe  - wstępna lista


Listy rankingowe z I oraz II etapu rekrutacji:

PUP Siemianowice Śląskie:

Listy rankingowe

PUP Świętochłowice:

Listy rankingowe

PUP Lubliniec:

Listy rankingowe

PUP Bielsko Biała:

Listy rankingowe

PUP Żory:

Lista rankingowa

PUP Jastrzębie:

Listy rankingowe

PUP Racibórz:

Listy rankingowe

PUP Myszków:

Listy rankingowe

PUP Tychy:

Lista rankingowa - kobiety

Lista rankingowa - mężczyźni

Listy rankingowe

PUP Bytom:

Listy rankingowe

PUP Tarnowskie Góry:

Listy rankingowe

PUP Pszczyna:

Listy rankingowe

PUP Chorzów:

Listy rankingowe

PUP Częstochowa:

Lista rankingowa_1

Lista rankingowa_2

Lista rankingowa_3

PUP Piekary Śląskie:

Lista rankingowa - kobiety

Lista rankingowa - mężczyźni

Lista rankingowa zbiorcza

PUP Cieszyn:

Lista rankingowa - kobiety

Lista rankingowa - mężczyźni

PUP Zawiercie:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Wodzisław Śląski:

Listy rankingowe

PUP Katowice:

Listy rankingowe

PUP Kłobuck:

Listy rankingowe

PUP Rybnik:

Listy rankingowe

PUP Mikołów:

Listy rankingowe

PUP Zabrze

Listy rankingowe

PUP Żywiec

Listy rankingowe  do 30. roku życia

Listy rankingowe  powyżej 30.roku życia

PUP Dąbrowa Górnicza

Listy rankingowe

PUP Będzin

Listy rankingowe

PUP Jaworzno

Listy rankingowe  kobiety do 30. roku życia

Listy rankingowe   kobiety powyzej 30. roku życia

Listy rankingowe  mężczyźni do 30. roku życia

Listy rankingowe  mężczyźni powyżej 30. roku życia


Listy rankingowe z I etapu rekrutacji po procedurze odwoławczej (przed rozmową z doradcą zawodowym):

PUP Cieszyn:

Lista rankingowa

PUP Ruda Śląska:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Racibórz:

Listy rankingowe

PUP Siemianowice Śląskie:

Lista rankingowa

PUP Kłobuck:

Listy rankingowe

PUP Częstochowa:

Listy rankingowe

PUP Zawiercie:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Lubliniec:

Listy rankingowe

PUP Tarnowskie Góry:

Listy rankingowe

PUP Pszczyna:

Listy rankingowe

PUP Jastrzębie:

Listy rankingowe

PUP Bielsko Biała:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Żywiec:

Listy rankingowe

PUP Bytom:

Listy rankingowe

PUP Wodzisław Śląski:

Listy rankingowe

PUP Rybnik:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Chorzów:

Listy rankingowe

PUP Jaworzno:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Będzin:

Listy rankingowe

PUP Dąbrowa Górnicza

Listy rankingowe

PUP Mikołów:

Listy rankingowe

PUP Gliwice:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życiaListy rankingowe z I etapu rekrutacji przed procedurą odwoławczą:

PUP Świętochłowice:

Listy rankingowe

PUP Ruda Śląska:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Kłobuck:

Listy rankingowe

PUP Bielsko Biała:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Jastrzębie:

Listy rankingowe

PUP Myszków:

Listy rankingowe

PUP Zabrze:

Listy rankingowe

PUP Żory:

Lista rankingowa

PUP Bytom:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczytźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Żywiec:

Listy rankingowe

PUP Chorzów:

Listy rankingowe

PUP Piekary Śląskie:

Lista rankingowa - kobiety do i powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do i powyżej 30. roku życia

PUP Tychy:

Listy rankingowe

PUP Racibórz:

Listy rankingowe

PUP Rybnik:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Lubliniec:

Listy rankingowe

PUP Cieszyn:

Listy rankingowe

PUP Gliwice:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Jaworzno:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Tarnowskie Góry:

Lista rankingowa

PUP Zawiercie:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Pszczyna:

Lista rankingowa

PUP Częstochowa:

Lista rankingowa

PUP Siemianowice Śląskie:

Lista rankingowa

PUP Mikołów:

Lista rankingowa - kobiety do 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety powyżej 30. roku życia

Lista rankingowa - mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Katowice:

Lista rankingowa - kobiety i mężczyźni do 30. roku życia

Lista rankingowa - kobiety i mężczyźni powyżej 30. roku życia

PUP Wodzisław:

Lista rankingowa

PUP Będzin:

Lista rankingowa

PUP Dąbrowa Górnicza:

Lista rankingowa

PUP Sosnowiec:

Listy rankingowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - www.wup-katowice.pl

Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl

wykonanie: BRANDPOINT.PL