Czym jest faktoring niepełny (z regresem)

Faktoring niepełny, inaczej nazywany jako faktoring z regresem, to specyficzny typ faktoringu, który niesie za sobą pewne ryzyko dla przedsiębiorstwa sprzedającego swoje wierzytelności. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, iż firma faktoringowa odkupuje faktury, jednak z prawem do odwołania transakcji i zwrotu wierzytelności, gdy kontrahent nie spłaci wszystkich należności w terminie. W poniższym artykule przedstawiamy pełen pakiet informacji na temat faktoringu niepełnego.

Podstawowa definicja faktoringu

Faktoring, a w zasadzie faktoring wierzytelnościowy, to usługa umożliwiająca sprzedawanie przedsiębiorcom wystawionych faktur w zamian za gotówkę. Jest to świetna usługa dla tych przedsiębiorców, którzy przez dłuższy czas nie otrzymali od swoich kontrahentów środków z tytułu wystawionych faktur.

Warto wiedzieć, że obecnie wiele firm, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych partnerów biznesowych, oferuje wyjątkowo długie terminy spłaty na fakturach. W niektórych przypadkach termin opłacenia faktur wynosi nawet 90 dni. Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa wystawiające faktury z tak długimi terminami spłaty niekiedy mają trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Dzięki faktoringowi można szybko uzyskać środki – wszystko to za sprawą wsparcia profesjonalnej firmy faktoringowej. Specjaliści wyróżniają trzy podstawowe typy faktoringu: z regresem, bez regresu oraz mieszany. W tym artykule szczegółowo charakteryzujemy ten pierwszy rodzaj.

Na czym polega faktoring z regresem? Wyjaśniamy!

Faktoring z regresem jest zamiennie nazywany jako faktoring niepełny. Jest to taka usługa faktoringu, w której korzystający z faktoringu przedsiębiorca ma obowiązek dopilnować, by kontrahent uiścił wszystkie należności we wskazanym na fakturze terminie. W sytuacji, gdyby doszło do tego, że kontrahent nie zapłaci należności, wtedy faktorant – przedsiębiorca korzystający z usług firmy faktoringowej, będzie musiał zwrócić należności od niej otrzymane.

Oznacza to, że jeśli nie jesteśmy pewni co do wypłacalności kontrahenta, wówczas faktoring z regresem może okazać się dość ryzykowną opcją. Z tego względu tę formę faktoringu należy wybierać wtedy, gdy chodzi o partnera biznesowego, z którym wiąże nas długoterminowa współpraca i mamy pewność, iż spłaci on wszystkie należności w odpowiednim terminie.

Atutem faktoringu z regresem jest fakt, iż dzięki zaliczce od faktora można od razu odzyskać płynność finansową i ustabilizować wszystkie finanse przedsiębiorstwa. Dodatkowo, nawet w sytuacji, gdy upłynie termin spłaty, w którym kontrahent miał zwrócić pieniądze i faktor musi oddać zaliczkę do firmy faktoringowej, otrzymuje się dodatkowy termin na jej oddanie.

O czym trzeba pamiętać przy korzystaniu z faktoringu z regresem?

Faktoring z regresem nie jest najlepszą opcją dla wszystkich firm. Powinny na niego stawiać tylko te przedsiębiorstwa, które są w stanie kontrolować i przewidywać ryzyko związane ze współpracą z poszczególnymi kontrahentami. Warto też zadbać o to, by mieć na tyle stabilną sytuację finansową, by poradzić sobie w przypadku konieczności zwrotu zaliczki firmie faktoringowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here