Czym jest flotacja wody

Oczyszczanie ścieków to skomplikowany proces, który obejmuje szereg technologii, w zależności od  charakterystyki i parametrów ścieków surowych. Jednym z etapów oczyszczania ścieków może być proces flotacji. Co to takiego? To jedna z metod usuwania zawiesin ze ścieków lub wody, dzięki czemu można odzyskać wodę do ponownego wykorzystania. Przebieg procesu flotacji jest dość prosty i polega na oddzieleniu (separacji) ciała stałego od cieczy. To pozwala na usunięcie cząstek zanieczyszczeń ze ścieków lub zanieczyszczonej wody. Flotację dzielimy na trzy rodzaje:

  • Naturalna – stosowana wtedy, kiedy cząstki zanieczyszczeń są znacznie lżejsze niż ciecz
  • Wspomagana – w tym procesie wykorzystuje się kilka czynników zewnętrznych
  • Wymuszona – flotacja tego typu jest stosowana wtedy, kiedy cząsteczki są cięższe niż oczyszczana ciecz i konieczne jest zmniejszenie ich objętości. Dzięki temu unoszą się na powierzchnię ścieków z pęcherzykami powietrza.

Więcej informacji na temat flotacji ścieków przeczytasz tutaj: https://www.veoliawatertechnologies.pl/technologie

Warto jednak wiedzieć, że flotacja wody sprawdza się w oczyszczalniach na różnych etapach oczyszczania ścieków, jak na przykład: podczyszczanie i obróbka wstępna, trzeci stopień oczyszczania, po reaktorach MBBR, oczyszczanie wód deszczowych lub wody płuczącej filtry. To doskonałe rozwiązanie dla branży spożywczej i napojowej, kosmetycznej i farmaceutycznej, komunalnej, papierniczej i innych. Jak to możliwe? Otóż odpowiednio oczyszczona woda to podstawa poprawnego funkcjonowania wszystkich zakładów produkcyjnych.

Proces flotacji wody – jak przebiega?

Flotacja wody to proces, który jest stosowany w specjalnie przystosowanych zbiornikach. Ciekawą metodą jest flotacja ciśnieniowa DAF, która polega na nasyceniu zawiesiny pęcherzykami powietrza pod wysokim ciśnieniem. Poprzez przywieranie pęcherzyków powietrza do ciał stałych cząsteczki te są wypychane na powierzchnię wody. Proces flotacji zachodzi we flotatorze, czyli urządzeniu składającym się z trzech elementów:

  • zbiornik,
  • system do zasilania pęcherzykami powietrza,
  • system zbierania – zgarniacz do zbierania warstwy osadu z powierzchni wody.

Na szczególną uwagę zasługują kompaktowe flotatory DAF o modułowej budowie, które posiadają dodatkowe ulepszenia, takie jak: wykonanie ze stali odpornej na korozję, unikalny system wielopunktowej dystrybucji (wtrysku) powietrza, regulowana prędkość zgarniacza, czy kontrola grubości osadu. Dzięki temu uzyskuje się zmniejszenie zużycia chemikaliów, minimalną produkcję osadu i zoptymalizowaną wydajność separacji.

Czy flotacja wody jest skuteczna? Co warto wiedzieć?

Zastosowanie flotatora ma ogromne znaczenie szczególnie w zakładach przemysłowych, gdzie do pracy potrzebna jest woda o odpowiednich parametrach. Jeśli chodzi o skuteczność procesu flotacji, warto wiedzieć o kilku zależnościach, które mają wpływ na dobór odpowiedniego urządzenia. Są to: gęstość zanieczyszczeń, ciśnienie powietrza, rodzaj ścieków przemysłowych, które są oczyszczane oraz czas retencji w zbiorniku flotatora. Od tych parametrów zależna jest skuteczność procesu oczyszczania, czyli flotacji ścieków lub wody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here