chemikalia

Wiele substancji chemicznych ma szkodliwe działanie na zdrowie człowieka lub należy do kategorii substancji niebezpiecznych. Z tego powodu wszystkie one powinny być odpowiednio oznakowane. Poznaj kilka zasad, które się z tym wiążą.

GHS – system ujednoliconych oznakowań

Global Harmonised System, czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania (w skrócie GHS) to system określający kryteria dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych. System GHS został opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia komunikacji i usprawnienia systemu kontroli oraz ostrzegania o substancjach niebezpiecznych. W chwili obecnej jest wprowadzony i stosowany w sześćdziesięciu krajach świata, w tym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce system ten obowiązuje bez wyjątków od 2012 roku.

Globalny System Ujednoliconych Klasyfikacji i Oznakowania zawiera między innymi wymagania dotyczące udzielania odpowiednich informacji o zagrożeniu, niesionym przez daną substancję. Takie informacje muszą znaleźć się na opakowaniu w postaci etykiety ostrzegawczej z piktogramem. Muszą one znajdować się także w przygotowanej dla danej substancji karcie charakterystyki.

Piktogramy

System opracowany przez GHS opiera się na wykorzystaniu ujednoliconych piktogramów, czyli symbolicznych oznakowań danego zagrożenia. Mają one narzucony odgórnie kształt, kolor i symbol dla każdego rodzaju niebezpieczeństwa.

Każdy z piktogramów ma znaczenie ostrzegawcze i ma przypisane do siebie konkretne zagrożenia, o jakich mówi. Przykładowo, piktogram LD009, który przedstawia drzewo i rybę “leżącą na plecach” oznacza zagrożenie dla środowiska.

Gdzie powinny być umieszczone znaki?

Piktogramy powinny być zawsze umieszczone na opakowaniu substancji niebezpiecznej oraz w jej karcie charakterystyki. Muszą znajdować się w widocznym miejscu i być łatwe do odczytania dla każdego, kto zbliży się do danego obiektu. Co równie ważne, w karcie charakterystyki powinny być dokładnie opisane szczegóły zagrożenia, związane z przedstawionym piktogramem.

W przypadku oznakowania innych przedmiotów niż produkty, symbole wciąż powinny znajdować się widocznym miejscu, aby nikt nie miał wątpliwości, iż są one w jakiś sposób czynnikiem zagrażającym zdrowiu.

Skąd wziąć piktogramy?

Piktogramy chemiczne, które muszą być umieszczone na substancjach niebezpiecznych, można zakupić w sklepach specjalizujących się w produkcji znaków. Są zazwyczaj przygotowane w różnych wielkościach, aby z łatwością można było dostosować je do wielkości przedmiotu, który ma być oznakowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here